x [close]
x [close]
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:57 น.
นิสิตจุฬาติวเตอร์
นิสิตจุฬาติวเตอร์
 • ชื่อธุรกิจ (ไทย) :
  นิสิตจุฬาติวเตอร์
 • ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) :
  Nisit Chula Tutor
 • ประเภทธุรกิจ :
  โรงเรียนกวดวิชา
 • รูปแบบธุรกิจ :
  แฟรนไชส์
 • ลักษณะสินค้า / บริการ :
 • ความเป็นมา :
  นิสิตจุฬาติวเตอร์ก่อ ตั้งขึ้นมาจากกลุ่มของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักในการถ่ายทอดความรู้ จึงก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาขึ้นมา ในปี 2549 ในนามโรงเรียนกวดวิชาเอเลกองซ์ (โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานใหญ่ (เยาวราช) โดยทีมงานเปิดสอนหลักสูตรวิชาการตั้งแต่ระดับชั้น ป1-ม6 ใน 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถติวนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากและมหาวิทยาลัยชั้น นำได้เป็นจำนวนมากทุกปีดังนี้ สอบเข้า ป1 โรงเรียนสาธิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตราม สาธิตศิลปากร สาธิตประสานมิตร สอบเข้า ม1 โรงเรียน บดินทร์เดชา สาธิต มศว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เทพศิรินทร์ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากมาย สอบเข้า ม3 โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร สอบ เข้า ม6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกทั้งยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะยอดนิยมอย่างคณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรอินเตอร์ ได้อีกด้วย
 • นโยบายธุรกิจ :
  นิสิตจุฬาติวเตอร์ได้ทำการเปิดสอนหลายหลักสูตรให้น้องๆได้เลือกเรียนตรงความต้องการของตัวเอง ประกอบด้วย หลักสูตรธรรมดา,Bilingual School,ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
 • ทุนธุรกิจ / ค่าเช่า :
 • จำนวนสาขา :
 • วิธีการดำเนินการ :
 • ระยะการคืนทุน :
 • คุณสมบัติผู้ลงทุน :
 • สิ่งที่ผู้สนใจจะได้รับ :
 • อื่น ๆ :
  ผลงานที่ผ่านมานักเรียนที่เรียนกับทางสถาบันติวเตอร์นิสิตจุฬาได้สอบเข้าในสถาบันโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและขอแสดงความยินดีกับน้องที่สอบได้ด้วยครับ =========ผลงานติวสอบเข้า ม.1 ============== 1. ด.ช. จิรายุทธ จีรภิญโญ สอบติดโรงเรียนสาธิตปทุมวันได้ที่ 3 2. ด.ช. วีรภัทร พงษ์วรนิต สอบติด โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ได้ที่ 19 3. ด.ญ.จุฑามาศ ศิริพงษ์ศรีสอบติด โรงเรียนสาธิตปทุมวัน 4. ดช วรวิทย์ยงวัฒนา สอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้ที่18 5 ดช สิทธิภาคย์ยงวัฒนาสอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้ที่5 6 ดญ ศนิ แดงโชติกุล สอบติดโรงเรียนสตรีวิทยา 7 ดญ พลอยไพลิน ปราสาทกุล สอบติดโรงเรียน สาธิตปทุมวัน 8 ดชณัฐกิตติ์ นรานุพงษ์ สอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 9 ดช พุทธพงษ์ พงศกร สอบติดโรงเรียน สาธิต ปทุมวัน 10 ดญ พรพิมล ศรีตรีเทพสอบติดโรงเรียน สาธิต ปทุมวัน 11 ดช จักรกฤตษ์ ปลอดยอด สอบติดโรงเรียน สาธิต ปทุมวัน 12 ดช ธนุ เกิดลาภกุลสอบติดโรงเรียน บดินทรเดชา ได้ที่12 13 ดญ มณีรัตน์วัชพงษธร สอบติดโรงเรียนสาธิต เกษตร ==========ผลงานติวสอบเข้า ม.4 ============== 1. ด.ช. ณัฐพล ไกรคุต สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต ที่11 2. นาย ภาณุพงศ์ รอดภิญญานีสอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต ที่32 3. ด.ญ. พิมพร ประสาศักดา สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สายคณิต-อังกฤษ ที่12 4.นางสาว วรวรรณ ลิ้มปรีติ สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา สาย ภาษา-ฝรั่งเศส ที่9 5. ด.ช. ณัฐพล นิลเกร็ด สอบติด รร.เตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า 6. นาย พรชัย สว่างวรรณ สอบติด รร.เตรียทหาร ทหารอากาศ 7. ด.ช. ศักดรินทร์ ศรีสุข สอบติด รร.เตรียมทหารทหารบก 8.นาย นพดล จินดาชื่น สอบติด รร.เตรียมทหารตารวจ 9. นาย ศิวนันท์เล่งบู๊สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 10. นายกรภพดิลกสกุลสอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 11. ด.ช. ศักดรินทร์ ชัยสมบูรณ์สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 12.นาย ยุทธนา มณศาวงศ์สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 13. นาย พรเทพอโนกร สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 14นาย จีรายุทธ หงษ์สุวรรณ สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 15นางสาว พรพรรณ ถาวรกิต สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ============ผลงานติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย=============== 1.นายธนภัทรกลันกราว สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2.นายปริญญา เกิดประสงค์สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่5 3.นส มาริสา มณีบุญ สามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นายกลวัตร จงสวัสดิวานิช สามารถสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่1 5.นายภาณุพงศ์ล้อมสกุล สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่4 6.นายกิตติศักดิ์ ดามาณุกูล สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 7.นายพีรวิทย์ สราเกียรติ สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.นายภควัต ภาษิตกลากุล สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 9.นายพชร จงดารงสุขสามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10.นายนราทิป วีรสามุข สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 นายพสุ ศิวพงษ์สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12นายวิศณุ มาไพศาล สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่9 13นางสาว พลอย พึ่งฮั้ว สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์ทองคาสามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15นายมารุต ไกรศรีสาม สามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *****นี้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ โอกาสยังรอน้องๆเสมอ ให้พี่ๆได้ดูแลสิครับ*****
ภาพถ่ายกิจการ
แผนที่ตั้งกิจการ
VDO แนะนำกิจการ
ข้อมูลติดต่อ
 • ชื่อผู้ติดต่อ :
  nisitchulatutorteam@gmail.com
 • ที่อยู่ :
  16-18 ซอย กลันตัน ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์กรุงเทพฯ 10100 สานักงานใหญ่ เยาวราช 10100
 • โทรศัพท์ :
  02-221-3400 ถึง 1
 • โทรสาร :
 • อีเมล์ :
  centrady@gmail.com
 • เว็บไซต์ :
  http://www.thaifranchiseguru.com
 • Facebook :
  www.facebook.com/pages/Nisit-Chula-Tutor-นิสิตจุฬา